NeffK9724X4
:
35787 .
, , 233 , 2-, , (xx): 56x55x177.5 , :
: 733 22991379 .
SiemensKG 39VV43
19905 .